Strona Główna < PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

4

10 2015

Urlop ojcowski - ikona

Urlop ojcowski

K.O.Prawo pracy

Po raz pierwszy urlop ojcowski w polskim kodeksie pracy pojawił się w 2010 roku i wynosił wtedy 7dni. Obecnie zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy mężczyzna może złożyć wniosek o 14 dniowy (wliczając dni wolne, czyli weekendy) urlop z tytułu wychowywania dziecka jednak tylko do czasu ukończenia przez malucha pierwszego roku życia.
To niestety niewiele w porównaniu z taką Finlandią gdzie urlop ojcowski trwa 54 dni czy Norwegią, która wprowadziła tą formę opieki nad dzieckiem w 1993 roku, a w 2013 roku dbając o tworzące się relacje ojciec-dziecko wydłużyła urlopy z 10 do 14 tygodni! Cóż niewątpliwie jest różnica między 14 dniami, a 14 tygodniami i to właśnie dzieli nas zasadniczo od systemu skandynawskiego. Jednak poza Skandynawią podobnie jak u nas urlop ojcowski o długości 2 tygodni przysługuje Hiszpanom. A mniej czasu na spędzenie go z dzieckiem dostają od nas przykładowo Francuzi, bo jedynie 11 dni. Słoweńscy ojcowie mogą poświęcić swoim maluchom nawet do 90 dni, poza tym dla nich, Belgów i Portugalczyków takowy urlop jest obowiązkowy.
W polskim systemie istnieje również pojęcie urlopu tacierzyńskiego. Nie został on wprawdzie w żaden sposób zapisany w kodeksie pracy, co oznacza, że nie warto go tam szukać, jednak dla wielu ojców i matek jest to ważna kwestia i duża część z nich jest zaznajomiona z tą formą opieki. Mężczyzna może ubiegać się o taki urlop o ile kobieta nie wykorzysta do końca urlopu macierzyńskiego i wróci do pracy. Innym warunkiem jest, że matka dziecka musi pozostawać na urlopie macierzyńskim przez przynajmniej 14.tygodni.
Bez względu na to czy przydzielony urlop będzie ojcowski czy tacierzyński jest on prawnie chroniony, co oznacza, że mężczyzna nie musi obawiać się zwolnienia, po urlopie powraca zaś na swoje stanowisko i otrzymuje za swoją pracę takie samo wynagrodzenie jak przed urlopem. W czasie trwania urlopu ojcowskiego mężczyzna otrzymuje 100% wynagrodzenia z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Należy pamiętać, że składając wniosek o urlop ojciec dziecka ma gwarancję, że pracodawca mu go udzieli, ma, bowiem taki obowiązek. Dodatkowo po urlopie ojcowskim pracownik ma prawo do…urlopu wypoczynkowego, co w praktyce może zapewnić tatusiom dodatkowy czas spędzony z maluchem.
Trzeba również wspomnieć o ojcach adopcyjnych. O nich również ustawodawca zadbał pozwalając wykorzystać urlop do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, czyli adopcję i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Cóż procesy adopcyjne trochę trwają, więc taki ojciec mógłby nie zdążyć zaopiekować się swoich maluchem przed ukończeniem przez niego pierwszego roku życia, tak jak to ma miejsce w przypadku ojca biologicznego.
Generalnie z prawa do urlopu ojcowskiego może korzystać każdy mężczyzna, który spełnia trzy podstawowe warunki:
• jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę,
• w trakcie stosunku pracy został ojcem,
• złożył wniosek spełniający formalne wymogi.
Jak wynika z powyższych punktów para, która wychowuje razem dziecko nie musi pozostawać w związku małżeńskim, by móc otrzymać urlop macierzyński czy ojcowski. To o tyle ważna informacja, iż coraz więcej par decyduje się na życie w nieformalnych związkach.
Jak wynika z ostatnich zmian w przepisach z urlopu ojcowskiego, poza ojcami zatrudnionymi na umowę o pracę, mogą również korzystać przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Po co mieliby to robić? Podobnie jak ojcom etatowym przysługuje im zasiłek wypłacany z ZUS, a dodatkowo może obniżyć składki ZUS za ten okres.
A co z ojcami, którzy nie chcą rezygnować z pracy podczas trwania urlopu czy to ojcowskiego czy tacierzyńskiego? Taki mężczyzna bez obaw może podjąć zatrudnienie na pół etatu u swojego pracodawcy. Dzięki temu nie straci on ani kontaktu z dzieckiem ani nie będzie miał zaległości związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
W 2014 roku w Polsce z prawa do urlopu ojcowskiego skorzystało 129 tysięcy mężczyzn. Ustawodawca przewidział wiele ułatwień dla panów, którzy zdecydowali się lub zdecydują pozostać ze swoim dzieckiem w domu. Może warto o tym pomyśleć, bo korzyści zarówno tych finansowych jak i społecznych jest wystarczająco, a zdobyte doświadczenia i nowo wybudowane relacje z dzieckiem- bezcenne.

preloader