Szkolimy pracowników z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz ewakuacji z obiektów, opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, dokonujemy przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego, wykonujemy pomiary instalacji hydrantowych, wykonujemy audyty bezpieczeństwa ppoż.

Szkolenia

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidziane jest dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wszystkich tych którzy pragną zwiększyć swoją świadomość z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Program szkolenia zawiera:

  • Zagrożenie pożarowe budynków, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
  • Obowiązki pracowników w przypadku pożaru;
  • Sposoby alarmowania na wypadek powstania pożaru;
  • Obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • Zasady ewakuacji i mienia;
  • Odpowiedzialność pracowników i kadry kierowniczej w zakresie zapobiegania pożarom;
  • Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy – charakterystyka, zastosowanie. Zasady oznakowanie dróg ewakuacyjnych i sprzętu ppoż.
  • Zarządzenie w sytuacji kryzysowej. Zasady współpracy z Policją, Strażą Pożarną, załogami Ratownictwa Medycznego.

Podczas szkoleń wykorzystane filmy i prezentacje wyjaśniające procesy spalania oraz metody gaśnicze. Pokazywany jest sprzęt gaśniczy oraz jego przekroje wyjaśniające zasady działania. Możliwe jest wykonanie kontrolowanego gaszenie pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego na specjalnie przygotowanym trenażerze pożarowym.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dokumentacja sporządzana jest przez zespół specjalistów ds. ppoż. konkretnie dla danego budynku. Nie jest to instrukcja szablonowa, indywidualne podejście do każdego obiektu, zagrożeń, występujących procesów pracy pozwala stworzyć dokument znacznie podnoszący bezpieczeństwo pracowników a nie tylko formalne spełnienie obowiązków prawnych. IBP zawiera graficzne plansze ewakuacyjne w jasny i czytelny sposób określają zachowanie się ludzi w przypadku zagrożenia. Na planszach zaznaczone są drogi ewakuacyjne, korytarze, klatki schodowe. Zaznaczone jest położenie sprzętu ppoż., hydrantów, gaśnic czy przycisków sygnalizacji pożarowej oraz wszystkie wymagane przez Rozporządzenie informacje.