Obsługa BHP i kursy ppoż. – nasza oferta

SZKOLENIA

2500przeszkolonych osób

 • Kursy BHP online

 • Szkolenia kadry kierowniczej

 • Szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

 • Szkolenia inżynieryjno-techniczne

 • Szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 • WIĘCEJ

PIERWSZA POMOC

600hćwiczeń

 • Szkolenia z pierwszej pomocy

 • Szkolenia BLS AED

 • Szkolenia pediatryczne

 • Zabezpieczenie imprez plenerowych

 • Dobór sprzętu przedmedycznego

 • WIĘCEJ

OCHRONA PPOŻ.

70IBP

 • Szkolenia ppoż.

 • Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

 • Przeglądy sprzętu ppoż.

 • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

 • Oznakowywanie obiektów znakami ewakuacyjnymi

 • WIĘCEJ

INNE

3800dokumentów BHP

 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego

 • Dobór środków ochrony indywidualnej

 • Reprezentowanie Firm przed PIP, PSP, Sanepidem

 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa

 • WIĘCEJ