Jeśli szukasz aktywnego, profesjonalnego i efektywnego szkolenia z pierwszej pomocy to trafiłeś idealnie. Proponujemy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzane przez wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów, wśród których znajdują się czynnie działający ratownicy medyczni, ratownicy wodni i strażacy z wieloletnim stażem w pracy zawodowej.

Oprócz wykwalifikowanej kadry instruktorskiej wykorzystujemy do nauki sprzęt najwyższej klasy. Wiernie odwzorowane manekiny do nauki resuscytacji, pozwalające na weryfikację prawidłowych uciśnięć klatki piersiowej oraz wykonywanej wentylacji. Użycie AED, sztuczne rany czy ćwiczenia zadławienia to tylko ułamek procenta sprzętu, który wykorzystujemy na szkoleniach.

Każde nasze szkolenie jest dostosowywane do Waszych potrzeb. Program, czas trwania oraz liczbę instruktorów dobieramy do specyfiki Waszego miejsca pracy. W trakcie szkolenia poruszamy między innymi takie tematy jak:

 • Zasady bezpieczeństwa w przypadku udzielania pierwszej pomocy
 • Kompletowanie apteczki pierwszej pomocy
 • Organizacja miejsca wypadku
 • Ocena funkcji życiowych
 • Postępowanie podczas utraty przytomności
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie – algorytm działania BLS (Basic Life Support)
 • Resuscytacja
 • Działania w przypadku krwotoków
 • Postępowanie w urazach
 • Postępowanie we wstrząsie
 • Postępowanie w przypadku oparzeń
 • Postępowanie w przypadku porażeniu prądem
 • Postępowanie w razie zadławienia
 • Ewakuacja z miejsca zdarzenia

Edukacja
dla bezpieczeństwa

Realizujemy również cześć programu z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa dla 8-klasistów dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożeń, ewakuacji, zagrożeń pożarowych oraz podstaw pierwszej pomocy.

Szkolenia
dla najmłodszych

Nidy nie jest za późno ani za wcześnie ;) naukę pierwszej pomocy. Jeśli chcesz zorganizować szkolenie dla najmłodszych to my wiemy, jak to zrobić dobrze. Ponad 10-letnie doświadczenie z pracą z dziećmi pozwoliło nam wypracować najlepsze efekty kształcenia, które zaszczepiają w młodych ludziach chęć pomocy innym.