Usługi BHP

e-behapowiec świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy. Jako zewnętrzna firma, sprawujemy stały nadzór BHP w firmach oraz przedsiębiorstwach. Usługi BHP dla firm możemy realizować w ramach stałej umowy nadzoru, jak i jednorazowych zleceń.

REPREZENTOWANIE KLIENTA

Firma e-behapowiec może reprezentować swoich Klientów przed państwowymi instytucjami prowadzącymi kontrole – m.in. PIP, PSP, Sanepid.

SZKOLENIA

Prowadzimy kursy BHP online, szkolenia wstępne, okresowe, szkolenia pracowników odpowiedzialnych za gaszenie pożarów i bezpieczną ewakuację z obiektu.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI BHP

Oferujemy prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z BHP. Sporządzamy instrukcje stanowiskowe, dokumentacje wypadków przy pracy.

pajacyk

OCENA ZAGROŻEŃ

Dokonujemy przeglądów obiektów, sporządzamy analizy, prowadzimy dokumentację oceny ryzyka zawodowego.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, dokonujemy przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego, wykonujemy pomiary instalacji hydrantowych.

PIERWSZA POMOC

Prowadzimy szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, oferujemy pomoc w doborze sprzętu przedmedycznego do występujących zagrożeń.

VIDEO

My video