e-behapowiec świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy. Jako zewnętrzna firma, sprawujemy stały nadzór BHP w firmach oraz przedsiębiorstwach. Usługi BHP dla firm możemy realizować w ramach stałej umowy nadzoru, jak i jednorazowych zleceń.